Beeld van PARK21

Aanvraag extra geld voor PARK21 om gevolgen klimaatverandering op te vangen

De gemeente Haarlemmermeer vraagt samen met het Hoogheemraadschap van Rijnland extra geld aan bij het Rijk voor maatregelen die helpen goed om te gaan met de gevolgen van het veranderende klimaat. Onder andere voor PARK21. Het gaat om een extra investering van in totaal 1,47 miljoen euro. 

Het Rijk stelt via de zogenaamde Impulsregeling Klimaatadaptatie extra geld beschikbaar voor goede ideeen die op korte termijn de gevolgen van klimaatverandering opvangen.

Hoogheemraad Marco Kastelein: “Het initiatief van de gemeente Haarlemmermeer zoals in PARK21 is positief en hard nodig. Klimaatveranderingen brengen uitersten met zich mee zoals aanhoudende droogte met watertekort, maar ook natte periodes met wateroverlast en piekbuien. Het besef om nu maatregelen te nemen, wordt steeds groter. Goede samenwerking tussen overheden is dan belangrijk om de juiste afwegingen samen te maken. Bijvoorbeeld bij het bouwen of renoveren van woonwijken, het ontwikkelingen van recreatieve groengebieden en het behoud van zoet grondwater. Hierin heeft water een sturende rol.”

Impulsregeling Klimaatadaptatie

Haarlemmermeer heeft nu samen met Rijnland geld aangevraagd bij het Rijk voor twee grote projecten. Naast PARK21 gaat het om extra geld voor het aanleggen van een duurzaam rioolstelsel en de inrichting van zogeheten WADI’s in de uitbreidingswijk Nieuw-Vennep Welgelegen. Een WADI (Water Afvoer Drainage Infiltratie) vangt regenwater op en zuivert het, waarna het water de ondergrond ingaat.

De aanvraag is ingediend via de Impulsregeling Klimaatadaptatie die sinds 1 januari 2021 bestaat. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat beoordeelt de aanvraag. Het doel is dat Nederland in 2050 voldoende beschermd is tegen overstromingen vanuit de zee en rivieren, en om te zorgen voor genoeg zoetwater. Daarnaast moeten steden, dorpen en buitengebieden dan zo zijn ingericht dat Nederland is voorbereid op de gevolgen van toenemende hitte, droogte en extreme neerslag.

PARK21

Wethouder Mariette Sedee van Grootschalig Groen, Agrarische Zaken, Milieu en Water: “We steken veel energie in een Verbeterd Droogmakerij Systeem (VDS) in PARK21. Dit systeem helpt binnen PARK21 bij het vasthouden van het regenwater. Het waterpeil wordt als het regent hoger. Als het droog is, kan het bewaarde regenwater weer verdampen en ontstaat er een lager peil. Zo ontstaat een ‘flexibel waterpeilsysteem’ met extra waterberging.”

“Door het VDS hoeven we in droge periodes minder zoet water binnen te laten binnen PARK21. En bij veel regen hoeven we minder water weg te pompen. Ook zorgt het flexibele, hogere waterpeil ervoor dat er minder zout grondwater naar boven komt. Zo is het VDS gunstig voor de waterkwaliteit en de natuur in PARK21. Als het geld wordt toegewezen, kunnen we dit bedrag direct in 2024 gebruiken voor de aanleg van de basisstructuur van PARK21 in de deellocatie Groot Vennep.” De deellocatie Groot Vennep willen we als eerste aanleggen nadat het bestemmingsplan in werking is getreden.

Snelheid geboden

Snelheid van handelen is nodig. Wethouder Sedee: “De impulsregeling is bedoeld om het proces van klimaatadaptatie te versnellen in PARK21. Een vereiste is daarom dat we de projecten vóór 2028 afronden, anders vervalt alsnog de subsidie.”

Hoe verder?

De subsidieaanvraag is nu opgesteld en ingediend. Binnen drie maanden verwachten we een beslissing van het  Rijk.

Vorige artikel